Căng thẳng tâm lý Theo đuổi hạnh phúc

Theo đuổi hạnh phúc

Đã đọc 0%

Mặc dù nghiên cứu về căng thẳng và cách nó ảnh hưởng đến chúng ta về thể chất và tâm lý là rất thú vị, nhưng phải thừa nhận rằng nó là một chủ đề còn nhiều ẩn khuất. Tâm lý học cũng quan tâm đến việc nghiên cứu một cách tiếp cận lạc quan và đáng khích lệ hơn đối với các vấn đề của con người - cuộc tìm kiếm hạnh phúc

Những người sáng lập nước Mỹ tuyên bố rằng công dân của họ có quyền bền vững theo đuổi hạnh phúc. Nhưng hạnh phúc là gì? Khi được yêu cầu định nghĩa thuật ngữ, mọi người nhấn mạnh các khía cạnh khác nhau của trạng thái khó nắm bắt này. Thật vậy, hạnh phúc có phần mơ hồ và có thể được định nghĩa từ nhiều góc độ khác nhau (Martin, 2012). Một số người, đặc biệt là những người cam kết vững chắc với đức tin tôn giáo của họ xem hạnh phúc là những cách thức nhấn mạnh vào đức hạnh, sự tôn kính và tâm linh giác ngộ. Những người khác xem hạnh phúc chủ yếu là sự mãn nguyện - sự bình yên và niềm vui bên trong đến từ sự hài lòng sâu sắc với môi trường xung quanh, mối quan hệ với người khác, thành tích và bản thân. Vẫn còn những người khác coi hạnh phúc chủ yếu là sự gắn bó thú vị với môi trường cá nhân của họ - có một nghề nghiệp và sở thích hấp dẫn, có ý nghĩa, bổ ích và thú vị. Những khác biệt này, tất nhiên, chỉ là sự khác biệt về sự nhấn mạnh. Hầu hết mọi người có lẽ sẽ đồng ý rằng mỗi quan điểm này, ở một số khía cạnh, đều nắm bắt được bản chất của hạnh phúc.