Căng thẳng tâm lý Căng thẳng và bệnh tật

Căng thẳng và bệnh tật

Đã đọc 0%

Phản ứng căng thẳng, như đã nói ở trên, bao gồm một hệ thống được sắp xếp trật tự nhưng phức tạp của các phản ứng sinh lý  xuất hiện khi cần thiết. Những phản ứng này đôi khi có lợi vì chúng chuẩn bị cho chúng ta cách đối phó với các tình huống nguy hiểm hoặc đe dọa tiềm ẩn (ví dụ, nhớ lại người bạn cũ của chúng ta, một chú gấu sợ sệt trên đường mòn). Tuy nhiên, sức khỏe có thể bị ảnh hưởng khi các phản ứng sinh lý đó được duy trì, và điều này cũng có thể xảy đến khi con người phải đối mặt với điều căng thẳng đang diễn ra.