Khám phá cơ bản về nguồn gốc, cơ chế, cách thức hoạt động, thành phần của tâm lý với các bài đọc dưới đây.

Sinh tâm lý học

Biết được cách di truyền, tiến hóa, môi trường định hình tâm lý. Nắm được các phân khu, chức năng của bộ não và hệ thống thần kinh. Và ảnh hưởng của hệ thống nội tiết tới các hành vi như thế nào.

Trạng thái ý thức

Giới thiệu chung về nhịp sinh học và các giai đoạn của giấc ngủ. Nêu lên một số tác động của một số chất tác động tâm thần. Cũng như tìm hiểu qua về trạng thái thôi miên và thiền định.

Quá trình nhận thức

Mô tả các nguyên tắc chung về cấu trúc sinh học của các giác quan và các quy luật của tri giác. Mô tả và phân biệt các hệ thống tâm - sinh lý của trí nhớ. Định nghĩa trí thông minh và trình bày một số cách các nhà tâm lý học dùng để đo lường. Vắn tắt về ngôn ngữ và xác định các chiến lược giải quyết vấn đề cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng.

Cách thức học tập

Mô tả cơ bản điều kiện hóa cổ điển, điều kiện hóa tạo tác, học tập quan sát và lấy ví dụ về chúng.

Nhân cách cá nhân

Trình bày vắn tắt các lý thuyết về nhân cách. Tìm hiểu, so sánh các lý thuyết về động lực và cảm xúc để hiểu hành vi của con người và các động vật khác. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu dùng để đánh giá nhân cách.

Tâm lý lứa tuổi

Trình bày các lý thuyết về cách tâm lý phát triển và mô tả các đặc điểm thể lý, xã hội và nhận thức qua các giai đoạn tuổi.

Tâm lý xã hội

Cách tác động của các phạm trù văn hóa và xã hội lên quan niệm bản thân và quan hệ với người khác. Mô tả sự hình thành và thay đổi thái độ, các chiến lược thuyết phục và mối bất hòa về nhận thức. Cấu trúc của một nhóm và hành vi cá nhân trong nhóm sẽ diễn tiến ra làm sao.

Căng thẳng tâm lý

Mô tả các yếu tố gây căng thẳng và cách quản lý chúng. Trình bày mối quan hệ giữa căng thẳng, bệnh tật và làm sao để sống khỏe và hạnh phúc.

Rối loạn tâm lý

Xác định được một số vấn đề và cách thức cơ bản như thế nào là rối loạn tâm lý. Giới thiệu sơ lược một số loại rối loạn tâm lý phổ biến và các cách thức điều trị chúng.

Bài số