Căng thẳng tâm lý Quản lý căng thẳng

Quản lý căng thẳng

Đã đọc 0%

Như chúng ta đã tìm hiểu trong các phần trước, căng thẳng -  đặc biệt là căng thẳng mãn tính, sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta và gây ra những tác động tiêu cực đến sức khỏe. Khi chúng ta trải qua những sự kiện trong cuộc sống mà chúng ta coi điều đó là căng thẳng, thì trong trường hợp này, điều cần thiết là chúng ta phải sử dụng các chiến lược đối phó hiệu quả để kiểm soát căng thẳng của mình. Việc đối phó với căng thẳng là những nỗ lực về tinh thần và hành vi mà chúng ta sử dụng để đối phó với các vấn đề liên quan đến căng thẳng.