Tâm lý lứa tuổi Giai đoạn vị thành niên

Giai đoạn vị thành niên

Đã đọc 0%

Vị thành niên là một khái niệm được xã hội xây dựng. Trong xã hội tiền công nghiệp, trẻ em được coi là người lớn khi chúng đạt đến độ trưởng thành về thể chất, nhưng ngày nay chúng ta có một khoảng thời gian kéo dài giữa giai đoạn nhi đồng và tuổi trưởng thành được gọi là tuổi vị thành niên. Vị thành niên là giai đoạn phát triển bắt đầu ở tuổi dậy thì và kết thúc ở tuổi trưởng thành sớm, sẽ được thảo luận ở phần sau. Tại Hoa Kỳ, tuổi vị thành niên được coi là thời gian để phát triển tính độc lập khỏi cha mẹ trong khi vẫn kết nối với gia đình. Độ tuổi chung của tuổi vị thành niên là từ 12 đến 18 tuổi, và giai đoạn phát triển này cũng có một số cột mốc về thể chất, nhận thức và tâm lý xã hội có thể đoán trước được.