Tâm lý lứa tuổi Trưởng thành và cái chết

Trưởng thành và cái chết

Đã đọc 0%

Tuổi trưởng thành bắt đầu vào khoảng 20 tuổi và có ba giai đoạn rõ rệt: đầu [early], trung niên [middle] và cao tuổi [late]. Mỗi giai đoạn mang đến những phần thưởng và thử thách riêng.