Tâm lý xã hội Hành vi thuận xã hội

Hành vi thuận xã hội

Đã đọc 0%

Chúng ta đã tìm hiểu về nhiều hành vi tiêu cực của tâm lý xã hội, nhưng không vì vậy mà bỏ qua nhiều hành vi và tương tác xã hội tích cực. Điều gì khiến mọi người thích nhau? Chúng ta là bạn với ai? Chúng ta hẹn hò với ai? Các nhà nghiên cứu đã ghi lại một số đặc điểm của hoàn cảnh ảnh hưởng đến việc chúng ta có hình thành mối quan hệ với người khác hay không. Cũng có những đặc điểm phổ biến mà con người thấy hấp dẫn ở người khác. Trong phần này, chúng ta thảo luận về các điều kiện giúp hình thành các mối quan hệ dễ dàng hơn, những gì chúng ta tìm kiếm ở tình bạn và mối quan hệ lãng mạn, các loại tình yêu khác nhau và một lý thuyết giải thích cách các mối quan hệ của chúng ta được hình thành, duy trì và chấm dứt.