Tâm lý xã hội Đối ứng với xã hội

Đối ứng với xã hội

Đã đọc 0%

Như bạn đã biết, tâm lý học xã hội là chuyên ngành nghiên cứu cách con người ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của nhau. Chúng ta đã thảo luận về quan điểm tình huống và sự nhấn mạnh của tâm lý xã hội vào những cách mà môi trường của một người, bao gồm văn hóa và các ảnh hưởng xã hội khác, ảnh hưởng đến hành vi. Trong phần này, chúng ta xem xét các tác động của hoàn cảnh có ảnh hưởng mạnh mẽ như nào đến hành vi con người và nó bao gồm vai trò xã hội, chuẩn mực xã hội, các kịch bản, thái độ và sự thuyết phục. Chúng ta thảo luận về cách con người sử dụng môi trường xã hội như một nguồn thông tin, hoặc tín hiệu về cách hành xử. Hoàn cảnh ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta mang đến những kết quả quan trọng, chẳng hạn như liệu chúng ta có giúp đỡ một người lạ trong trường hợp khẩn cấp hay chúng ta sẽ cư xử như thế nào trong một môi trường xa lạ.