Tâm lý xã hội

Tâm lý xã hội

Cách tác động của các phạm trù văn hóa và xã hội lên quan niệm bản thân và quan hệ với người khác. Mô tả sự hình thành và thay đổi thái độ, các chiến lược thuyết phục và mối bất hòa về nhận thức. Cấu trúc của một nhóm và hành vi cá nhân trong nhóm sẽ diễn tiến ra làm sao.
Tâm lý xã hội
  • 54 lượt đánh giá
  • Phần đọc
    5
  • Thời lượng
    4 giờ
  • 20 câu
5 Phần đọc 4 giờ đọc

Các nhà tâm lý học xã hội xem xét sự hiện diện của người khác tác động như thế nào đến cách một người cư xử và phản ứng, cho dù người đó là vận động viên chơi trò chơi, cảnh sát đang làm việc hay một người thờ phụng đang tham gia nghi lễ tôn giáo. Các nhà tâm lý học xã hội tin rằng hành vi của một người bị ảnh hưởng bởi những người khác có mặt trong một tình huống nhất định và thành phần của các nhóm xã hội. Tâm lý học xã hội là lĩnh vực tâm lý học nghiên cứu sức mạnh của tình huống ảnh hưởng đến suy nghĩ, cảm xúc và hành vi của cá nhân. Các nhà tâm lý học phân loại các nguyên nhân tạo nên hành vi là do các yếu tố bên trong, chẳng hạn như nhân cách, hoặc do các yếu tố bên ngoài, như sự ảnh hưởng văn hóa và xã hội. Tuy nhiên cách giải thích hành vi tốt nhất chính là kết hợp hai cách tiếp cận này.

Nội dung bài đọc

Xem trước
Thể hiện bản thân
Thái độ
Thuyết phục
Đồng thuận
Tư duy nhóm
Định kiến
Phân biệt đối xử
Khuôn mẫu lời tiên tri tự ứng nghiệm
Nhóm nội và nhóm ngoại
Bắt nạt
Hiệu ứng người ngoài cuộc
Vị tha
Hình thành các mối quan hệ