Nhân cách cá nhân

Nhân cách cá nhân

Trình bày vắn tắt các lý thuyết về nhân cách. Tìm hiểu, so sánh các lý thuyết về động lực và cảm xúc để hiểu hành vi của con người và các động vật khác. Giới thiệu các phương pháp nghiên cứu dùng để đánh giá nhân cách.
Nhân cách cá nhân
  • 59 lượt đánh giá
  • Phần đọc
    4
  • Thời lượng
    6 giờ
  • 30 câu
4 Phần đọc 6 giờ đọc

Nhân cách đề cập đến những đặc điểm và khuôn mẫu lâu đời thúc đẩy các cá nhân suy nghĩ, cảm nhận và hành xử theo những cách cụ thể. Nhân cách của chúng ta là những gì làm cho chúng ta trở thành những cá nhân độc đáo. Mỗi người có một khuôn mẫu riêng về các đặc điểm bền vững, lâu dài và cách thức mà họ tương tác với các cá nhân khác và thế giới xung quanh họ. Nhân cách từ bắt nguồn từ chữ persona trong tiếng Latinh. Trong thế giới cổ đại, mỗi nhân vật là một chiếc mặt nạ được đeo bởi các diễn viên. Mặc dù chúng ta có xu hướng nghĩ về một chiếc mặt nạ đeo vào nhằm che giấu danh tính của mình, nhưng chiếc mặt nạ sân khấu ban đầu được sử dụng để đại diện hoặc thể hiện cho một đặc điểm nhân cách của mỗi một nhân vật cụ thể. Nhân cách đã được nghiên cứu trong hơn 2000 năm khởi đầu với Hippocrates. Các lý thuyết gần đây hơn về nhân cách đã được đề xuất, bao gồm cả quan điểm tâm động học của Freud, cho rằng nhân cách được hình thành thông qua những trải nghiệm thời thơ ấu. Các quan điểm khác sau đó xuất hiện để phản ứng với quan điểm tâm động học, bao gồm quan điểm học tập, nhân văn, sinh học, đặc điểm và văn hóa. Một số khía cạnh trong nhân cách của chúng ta phần lớn bị kiểm soát bởi di truyền; tuy nhiên, các yếu tố môi trường (chẳng hạn như tương tác trong gia đình) và quá trình trưởng thành có thể ảnh hưởng đến cách thể hiện nhân cách của trẻ.

Nội dung bài đọc

Xem trước
Phân tâm học cổ điển
Phân tâm học thế hệ mới
Quan điểm hành vi
Quan điểm nhân văn
Quan điểm sinh học
Nhân cách dựa trên văn hóa
Nét nhân cách
Thang đo tự lượng giá
Kiểm tra phóng chiếu
Cảm xúc
Động lực
Ý chí
Năng lực
Xu hướng