Chất gây ảo giác là một trong những loại chất dẫn đến sự thay đổi sâu sắc trong trải nghiệm cảm giác và tri giác. Trong một số trường hợp, người dùng sẽ trải nghiệm ảo giác thị giác sống động [vivid visual]. Các chất gây ảo giác phổ biến bao gồm cần sa, psilocybin (shroom), mescaline (peyote) và LSD. Các chất này cũng thường gây ra ảo giác về cảm giác cơ thể (ví dụ: cảm giác như thể bạn là một người khổng lồ) và nhận thức sai lệch về thời gian trôi qua.

Như một nhóm, các chất gây ảo giác rất đa dạng về hệ thống dẫn truyền thần kinh mà chúng ảnh hưởng. Mescaline và LSD là chất chủ vận serotonin, và bụi thiên thần [angel dust - PCP] và ketamine (chất gây mê động vật) hoạt động như chất đối kháng của thụ thể NMDA glutamate. Nói chung, những loại chất này không được cho là có khả năng lạm dụng giống như các chất khác.