Sinh tâm lý học Não bộ và tủy sống

Não bộ và tủy sống

Đã đọc 0%

Não bộ là một bộ phận phức tạp chứa đựng hàng tỷ tế bào neuron và tế bào thần kinh đệm. Não độ được chia làm hai, mỗi nửa là một bán cầu, được chia thành các phần nhỏ hơn, gọi là những thùy hoặc hồi não. Mỗi thùy tương ứng với chức năng vận hành, tất cả vùng liên kết với nhau để hình thành nền tảng cho tư duy và hành vi của con người. Trong phần này, chúng ta sẽ đề cập đến tổ chức của não bộ, các chức năng vận hành tương ứng với mỗi vùng. Đầu tiên là tủy sống.