Rối loạn tâm lý Trị liệu tâm lý

Trị liệu tâm lý

Đã đọc 0%

Có nhiều quan niệm và giả định sai lầm về liệu pháp và điều trị. Tương tự như cách mà sức khỏe tâm thần và rối loạn tâm lý thường bị hiểu nhầm và có thể bị xem nhẹ và tìm kiếm sự giúp đỡ cho các vấn đề có thể là một khoảng thời gian khó khăn và đáng sợ đối với mọi người. Các vấn đề tâm lý có thể bắt nguồn từ nhiều nguồn khác nhau như sinh học, di truyền, trải nghiệm thời thơ ấu, điều kiện và ảnh hưởng văn hóa xã hội và các nhà tâm lý học đã phát triển nhiều kỹ thuật và phương pháp trị liệu khác nhau. Bạn nghĩ gì về các phương pháp điều trị các vấn đề về sức khỏe tâm thần? Bạn có thể hình dung ai đó đang nằm trên ghế dài kể về thời thơ ấu của mình trong khi nhà trị liệu ngồi và ghi ghi chép chép. Nhưng bạn có thể hình dung một buổi trị liệu mà một người nào đó đeo kính thực tế ảo chỉ để chinh phục nỗi sợ rắn không?