Rối loạn tâm lý Rối loạn phân ly Rối loạn giải thế nhân cách – tri giác sai thực tại

Rối loạn giải thể nhân cách/tri giác sai thực tại được đặc trưng bởi các đợt giải thể nhân cách, tri giác sai thực tại hoặc cả hai. Giải thể nhân cách được định nghĩa là cảm giác “không thực tế hoặc tách rời, hoặc không quen thuộc với toàn bộ bản thân của người đó hoặc từ các khía cạnh của bản thân” (APA, 2013, trang 302). Những cá nhân trải qua quá trình giải thể nhân cách có thể tin rằng suy nghĩ và cảm xúc của họ không phải của riêng họ; họ có thể cảm thấy cứng nhắc như thể họ thiếu sự kiểm soát cho các chuyển động và lời nói của mình; họ có thể trải qua cảm giác sai lệch về thời gian và, trong những trường hợp cực đoan, họ có thể cảm nhận được trải nghiệm "thoát xác", trong đó họ nhìn thấy chính mình từ vị trí ưu thế của người khác. Tri giác sai thực tại được khái niệm là một cảm giác “không thực tế hoặc tách rời khỏi, hoặc cảm thấy xa lạ, với thế giới, với cá nhân, với những vật thể vô tri hoặc tất cả mọi thứ xung quanh” (APA, 2013, trang 303). Một người trải qua hiện tượng tri giác sai thực tại có thể cảm thấy như thể họ đang ở trong một màn sương hay một giấc mơ, hoặc thế giới xung quanh bằng cách nào đó là nhân tạo và không thực. Những người mắc phải rối loạn giải thể nhân cách/tri giác sai thực tại thường gặp khó khăn khi mô tả các triệu chứng của họ và có thể nghĩ rằng họ đang phát điên (APA, 2013).