Rối loạn tâm lý Rối loạn ở trẻ

Rối loạn ở trẻ

Đã đọc 0%

Hầu hết các rối loạn mà chúng ta đã thảo luận cho đến nay thường được chẩn đoán ở tuổi trưởng thành, mặc dù chúng có thể và đôi khi xảy ra từ thời thơ ấu. Tuy nhiên, có một nhóm các bệnh lý, khi xuất hiện, được chẩn đoán sớm ở thời thơ ấu, thường là trước thời điểm trẻ đến trường. Những bệnh lý này được liệt kê trong DSM-5 ở dạng rối loạn phát triển thần kinh, và chúng liên quan đến các vấn đề phát triển về chức năng cá nhân, xã hội, học tập và trí tuệ (APA, 2013). Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận về hai rối loạn đó là: rối loạn tăng động giảm chú ý và tự kỷ.