Rối loạn tâm lý Ám ảnh cưỡng chế

Ám ảnh cưỡng chế

Đã đọc 0%

Rối loạn ám ảnh cưỡng chế và các rối loạn liên quan là một nhóm các rối loạn chồng chéo nhau thường liên quan đến những ý nghĩ xâm nhập, khó chịu và các hành vi lặp đi lặp lại. Nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng trải qua những suy nghĩ không mong muốn (ví dụ: thèm ăn đôi bánh mì kẹp pho mát khi ăn kiêng) và nhiều người trong chúng ta thỉnh thoảng có những hành vi lặp đi lặp lại (ví dụ: nhịp độ khi lo lắng). Tuy nhiên, các rối loạn ám ảnh cưỡng chế và các rối loạn liên quan nâng cao những suy nghĩ không mong muốn và hành vi lặp đi lặp lại lên một trạng thái quá dữ dội khiến những nhận thức và hoạt động này làm gián đoạn cuộc sống hàng ngày. Bao gồm trong danh mục này là rối loạn ám ảnh cưỡng chế (OCD), rối loạn chuyển hóa cơ thể và rối loạn tích trữ.