Ngôn ngữ

Đã đọc 0%

Ngôn ngữ là một hệ thống giao tiếp bao gồm các từ và các quy tắc có hệ thống để sắp xếp các từ, nhằm truyền thông tin từ cá nhân này sang cá nhân khác. Có thể xem ngôn ngữ là một hình thức giao tiếp, tuy nhiên có những loại hình giao tiếp không sử dụng ngôn ngữ. Nhiều giống loài giao tiếp với nhau qua cử chỉ, chuyển động, tiếng kêu hay âm giọng. Đây là cách thức giao tiếp cần thiết với giống loài cần kết nối, tương tác, hình thành mối quan hệ với nhau. Nhiều người cho rằng ngôn ngữ là yếu tố đặc hiệu của riêng loài người so với những giống loài khác (Corballis & Suddendorf, 2007; Tomasello & Rakoczy, 2003). Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu đâu là điều đặc biệt khiến ngôn ngữ trở thành một hình thức giao tiếp, con đường hình thành của ngôn ngữ và mức độ ảnh hưởng đến tư duy của con người.