Quá trình nhận thức

Quá trình nhận thức

Mô tả các nguyên tắc chung về cấu trúc sinh học của các giác quan và các quy luật của tri giác. Mô tả và phân biệt các hệ thống tâm - sinh lý của trí nhớ. Định nghĩa trí thông minh và trình bày một số cách các nhà tâm lý học dùng để đo lường. Vắn tắt về ngôn ngữ và xác định các chiến lược giải quyết vấn đề cũng như các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của chúng.
Quá trình nhận thức
  • 61 lượt đánh giá
  • Phần đọc
    6
  • Thời lượng
    6 giờ
  • 40 câu
6 Phần đọc 6 giờ đọc

Mỗi sáng thức dậy, bạn bắt đầu suy nghĩ về những công việc mà bạn phải hoàn thành trong ngày hôm đó. Bạn nên làm công việc nào trước và bạn sắp xếp làm chúng theo thứ tự nào? Bạn nên đến ngân hàng, tiệm sửa chữa hay cửa hàng tạp hóa trước? Bạn có thể hoàn thành những việc này trước khi đến lớp hay sẽ cần đợi đến khi tan học? Những suy nghĩ này là một ví dụ về nhận thức trong công việc.

Hệ thần kinh của con người có khả năng xử lý các luồng thông tin vô tận. Các giác quan đóng vai trò là giao diện giữa não bộ và môi trường bên ngoài, tiếp nhận các kích thích và chuyển nó thành các xung thần kinh truyền đến não. Sau đó, bộ não sẽ xử lý thông tin này và sử dụng các phần liên quan để tạo ra suy nghĩ, và những suy nghĩ này có thể được thể hiện thông qua ngôn ngữ hoặc lưu trữ trong trí nhớ để sử dụng trong tương lai. Để làm cho quá trình này phức tạp hơn, não bộ không chỉ thu thập thông tin từ bên ngoài mà sử dụng ngay chính ký ức và cảm xúc của chúng ta lấy làm thông tin. Cảm xúc và trí nhớ là những ảnh hưởng mạnh mẽ đến cả suy nghĩ và hành vi của bản thân.

Nội dung bài đọc

Xem trước
Thị giác
Thính giác
Giác quan khác
Tri giác chiều sâu
Tri giác cao độ
Tri giác nỗi đau
Quy luật tri giác của Gestalt
Quá trình hoạt động của trí nhớ
Các bộ phận liên quan tới trí nhớ
Các vấn đề về trí nhớ
Nguồn gốc trí thông minh
Phân loại trí thông minh
Đo lường trí thông minh
Các yếu tố cấu thành ngôn ngữ
Sự phát triển của ngôn ngữ
Tư duy và ngôn ngữ
Khái niệm
Lược đồ sự kiện
Các loại hình tư duy
Giải quyết vấn đề