Freud đã thu hút nhiều người theo học, những người đã sửa đổi ý tưởng của ông để tạo ra những lý thuyết mới về nhân cách. Những nhà lý thuyết này, được gọi là phân tâm học thế hệ mới [Neo-Freudians], thường đồng ý với Freud rằng trải nghiệm thời thơ ấu là quan trọng, nhưng coi trọng giới tính, tập trung nhiều hơn vào môi trường xã hội và ảnh hưởng của văn hóa lên nhân cách. Bốn người theo trường phái bao gồm Alfred Adler, Erik Erikson, Carl Jung và Karen Horney.

Alfred Adler

Alfred Adler, một đồng nghiệp của Freud và là chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Phân tâm học Vienna, là nhà lý thuyết lớn đầu tiên tách khỏi Freud. Sau đó, ông thành lập một trường phái gọi là tâm lý học cá nhân, tập trung vào động lực của chúng ta để bù đắp cảm giác tự ti. Adler (1937, 1956) đề xuất khái niệm mặc cảm tự ti. Mặc cảm tự ti đề cập đến cảm giác của một người rằng họ thiếu giá trị và không đạt được tiêu chuẩn của người khác hoặc của xã hội. Ý tưởng của Adler về sự kém cỏi thể hiện sự khác biệt lớn giữa suy nghĩ của ông ấy và Freud. Freud tin rằng chúng ta bị thúc đẩy bởi sự thôi thúc tình dục và hung hăng, nhưng Adler (1930, 1961) tin rằng cảm giác tự ti trong thời thơ ấu là điều thúc đẩy mọi người cố gắng đạt được ưu thế và rằng sự phấn đấu này là động lực đằng sau tất cả suy nghĩ, cảm xúc của chúng ta, và các hành vi

Adler cũng tin vào tầm quan trọng của các kết nối xã hội, nhìn thấy sự phát triển thời thơ ấu xuất hiện thông qua sự phát triển xã hội hơn là các giai đoạn tình dục mà Freud đã vạch ra. Adler lưu ý đến mối liên hệ giữa nhân loại và sự cần thiết phải làm việc cùng nhau để cải thiện tất cả mọi người. Ông nói, “Hạnh phúc của nhân loại nằm ở việc cùng nhau làm việc, sống như thể mỗi cá nhân tự đặt cho mình nhiệm vụ đóng góp cho phúc lợi chung” (Adler, 1964, p. 255) với mục tiêu chính của tâm lý học là “nhận ra quyền bình đẳng và quyền bình đẳng của những người khác ”(Adler, 1961, p. 691).

Với những ý tưởng này, Adler đã xác định ba nhiệm vụ xã hội cơ bản mà tất cả chúng ta phải trải qua: nhiệm vụ nghề nghiệp (sự nghiệp), nhiệm vụ xã hội (tình bạn) và nhiệm vụ tình yêu (tìm kiếm một người bạn đời thân thiết cho một mối quan hệ lâu dài). Thay vì tập trung vào động cơ hành vi tình dục hoặc gây hấn hung hăng như Freud đã làm, Adler tập trung vào động cơ xã hội. Ông cũng nhấn mạnh đến động cơ có ý thức chứ không phải vô thức, vì ông tin rằng ba nhiệm vụ xã hội cơ bản được biết đến và theo đuổi một cách rõ ràng. Điều đó không có nghĩa là Adler cũng không tin vào các quá trình vô thức nhưng ông cảm thấy rằng các quá trình có ý thức quan trọng hơn.

Một trong những đóng góp lớn của Adler đối với tâm lý học nhân cách là ý tưởng cho rằng thứ tự sinh hình thành tính cách của chúng ta. Ông đề xuất rằng những anh chị lớn hơn, những người bắt đầu là trọng tâm của sự chú ý của cha mẹ nhưng phải chia sẻ sự quan tâm đó khi một đứa trẻ mới gia nhập gia đình, hãy bù đắp bằng cách trở thành những người học quá mức. Theo Adler, những đứa con út có thể bị hư hỏng, để lại những đứa con giữa có cơ hội giảm thiểu những động lực tiêu cực của những đứa con út và lớn tuổi nhất. Bất chấp sự chú ý của mọi người, nghiên cứu đã không xác nhận một cách thuyết phục các giả thuyết của Adler về thứ tự sinh.

Erik Erikson

Là một học sinh bỏ học tại trường nghệ thuật với một tương lai mờ mịt, chàng trai trẻ Erik Erikson đã gặp con gái của Freud, Anna Freud, khi anh đang dạy kèm cho con của một cặp vợ chồng người Mỹ đang trải qua quá trình phân tâm học ở Vienna. Chính Anna Freud đã khuyến khích Erikson theo học phân tâm học. Erikson nhận bằng tốt nghiệp từ Viện Phân tâm học Vienna vào năm 1933, và khi Đức Quốc xã lan rộng khắp châu  u, ông đã bỏ trốn khỏi đất nước và nhập cư vào Hoa Kỳ cùng năm đó. Erikson sau đó đã đề xuất một lý thuyết tâm lý xã hội về sự phát triển, đề xuất rằng nhân cách của một cá nhân phát triển trong suốt cuộc đời, một điều khác với quan điểm của Freud rằng nhân cách là cố định trong thời kỳ đầu. Trong lý thuyết của mình, Erikson nhấn mạnh các mối quan hệ xã hội quan trọng ở mỗi giai đoạn phát triển nhân cách, trái ngược với sự nhấn mạnh của Freud về tình dục. Erikson xác định tám giai đoạn, mỗi giai đoạn đại diện cho một xung đột hoặc nhiệm vụ phát triển (Bảng 2). Sự phát triển của một nhân cách lành mạnh và ý thức năng lực phụ thuộc vào việc hoàn thành xuất sắc mỗi nhiệm vụ.

Bảng 2. Erikson’s Psychosocial Stages of Development
Stage Age (years) Developmental Task Description
1 0–1 Trust vs. mistrust Trust (or mistrust) that basic needs, such as nourishment and affection, will be met
2 1–3 Autonomy vs. shame/doubt Sense of independence in many tasks develops
3 3–6 Initiative vs. guilt Take initiative on some activities, may develop guilt when success not met or boundaries overstepped
4 7–11 Industry vs. inferiority Develop self-confidence in abilities when competent or sense of inferiority when not
5 12–18 Identity vs. confusion Experiment with and develop identity and roles
6 19–29 Intimacy vs. isolation Establish intimacy and relationships with others
7 30–64 Generativity vs. stagnation Contribute to society and be part of a family
8 65– Integrity vs. despair Assess and make sense of life and meaning of contributions

Carl Jung

Carl Jung là một bác sĩ tâm thần người Thụy Sĩ và là cộng sự của Freud, người sau này tách khỏi Freud và phát triển lý thuyết của riêng mình, mà ông gọi là tâm lý học phân tích. Trọng tâm của tâm lý học phân tích là làm việc để cân bằng các lực lượng đối lập của suy nghĩ có ý thức và vô thức cũng như trải nghiệm bên trong nhân cách của một người. Theo Jung, công việc này là một quá trình học hỏi liên tục, chủ yếu diễn ra trong nửa sau của cuộc đời về nhận thức các yếu tố vô thức và tích hợp chúng vào ý thức.

Việc Jung tách khỏi Freud dựa trên hai bất đồng chính. Đầu tiên, Jung, giống như Adler và Erikson, không chấp nhận rằng ham muốn tình dục là động lực chính trong tâm lý của một người. Thứ hai, mặc dù Jung đồng ý với khái niệm của Freud về vô thức cá nhân, nhưng ông cho rằng nó chưa hoàn thiện. Ngoài vô thức cá nhân, Jung tập trung vào vô thức tập thể.

Vô thức tập thể là một phiên bản phổ quát của vô thức cá nhân, chứa đựng những khuôn mẫu tâm lý, hay dấu vết ký ức chung cho tất cả chúng ta (Jung, 1928). Những ký ức tổ tiên này, mà Jung gọi là nguyên mẫu [archetypes], được thể hiện bằng các chủ đề phổ quát trong các nền văn hóa khác nhau, thể hiện qua văn học, nghệ thuật và giấc mơ (Jung). Jung nói rằng những chủ đề này phản ánh những trải nghiệm chung của mọi người trên thế giới, chẳng hạn như việc đối mặt với cái chết, việc trở nên độc lập và phấn đấu để làm chủ. Jung (1964) tin rằng thông qua sinh học, mỗi người được lưu truyền về những chủ đề giống nhau và các loại biểu tượng giống nhau, chẳng hạn như anh hùng, thiếu nữ, nhà hiền triết và kẻ lừa đảo, hiện diện trong văn hóa dân gian và truyện cổ tích của mọi nền văn hóa. Theo quan điểm của Jung, nhiệm vụ tích hợp các khía cạnh nguyên mẫu vô thức này của bản thân là một phần của quá trình tự nhận thức trong nửa sau của cuộc đời. Với định hướng hướng tới việc tự nhận thức bản thân, Jung không đồng ý với quan điểm của Freud rằng nhân cách chỉ được xác định bởi các sự kiện trong quá khứ và dự đoán xu hướng nhân văn với trọng tâm là tự hiện thực hóa và định hướng về tương lai.

Jung cũng đề xuất hai thái độ hoặc cách tiếp cận đối với cuộc sống: hướng ngoại và hướng nội (Jung, 1923) (Bảng 3). Những ý tưởng này được coi là những đóng góp quan trọng nhất của Jung trong lĩnh vực tâm lý học nhân cách, vì hầu như tất cả các mô hình nhân cách hiện nay đều bao gồm những khái niệm này. Nếu bạn là một người hướng ngoại, thì bạn là một người tràn đầy năng lượng bởi tính cách hướng ngoại và hướng về xã hội: Bạn có được năng lượng của mình từ những người xung quanh. Nếu bạn là một người hướng nội, thì bạn là một người có thể trầm lặng và dè dặt, hoặc bạn có thể là người thích xã giao, nhưng năng lượng của bạn bắt nguồn từ hoạt động tâm lý bên trong của bạn. Jung tin rằng sự cân bằng giữa hướng ngoại và hướng nội sẽ phục vụ tốt nhất cho mục tiêu nhận thức bản thân.

Bảng 3. Introverts and Extroverts
Introvert Extrovert
Energized by being alone Energized by being with others
Avoids attention Seeks attention
Speaks slowly and softly Speaks quickly and loudly
Thinks before speaking Thinks out loud
Stays on one topic Jumps from topic to topic
Prefers written communication Prefers verbal communication
Pays attention easily Distractible
Cautious Acts first, thinks later

Một khái niệm khác được Jung đề xuất là mặt nạ [persona], thứ mà ông gọi là chiếc mặt nạ mà chúng ta đeo vào. Theo Jung, chúng ta tạo ra hình mẫu giả định này một cách có ý thức; tuy nhiên, nó bắt nguồn từ cả kinh nghiệm có ý thức và vô thức tập thể. Mục đích của hình mẫu giả định này à gì? Jung tin rằng đó là sự thỏa hiệp giữa con người thật của chúng ta (con người thật của chúng ta) và những gì xã hội mong đợi chúng ta trở thành. Chúng ta che giấu những phần không phù hợp với kỳ vọng của xã hội.

Karen Horney

Karen Horney là một trong những phụ nữ đầu tiên được đào tạo như một nhà phân tâm học theo trường phái Freud. Trong thời kỳ Đại suy thoái, Horney chuyển từ Đức đến Hoa Kỳ, và sau đó rời xa những lời dạy của Freud. Giống như Jung, Horney tin rằng mỗi cá nhân đều có tiềm năng tự nhận thức và mục tiêu của phân tâm học nên hướng tới một bản thân khỏe mạnh hơn là khám phá các mô hình rối loạn chức năng thời thơ ấu. Horney cũng không đồng tình với quan điểm của phái Freud rằng con gái ghen tị với dương vật và ghen tị với các đặc điểm sinh học của nam giới. Theo Horney, bất kỳ sự ghen tị nào rất có thể là dựa trên văn hóa, do những đặc quyền lớn hơn mà nam giới thường có, nghĩa là sự khác biệt giữa nhân cách của nam giới và phụ nữ là dựa trên văn hóa chứ không phải dựa trên sinh học. Bà cũng cho rằng đàn ông ghen tị với tử cung vì họ không thể sinh con.

Lý thuyết của Horney tập trung vào vai trò của chứng lo âu vô thức. Bà cho rằng sự phát triển bình thường có thể bị chặn lại bởi sự lo lắng cơ bản xuất phát từ những nhu cầu không được đáp ứng, chẳng hạn như trải nghiệm thời thơ ấu về sự cô đơn và (hoặc) cô lập. Làm thế nào để trẻ học cách xử lý những lo âu này? Horney đề xuất ba cách đối phó (Bảng 4). Phong cách đối phó đầu tiên, hướng tới con người, dựa vào sự liên kết và phụ thuộc. Những đứa trẻ này trở nên phụ thuộc vào cha mẹ và những người chăm sóc khác trong nỗ lực nhận được sự quan tâm và tình cảm, giúp giảm bớt lo lắng (Burger, 2008). Khi những đứa trẻ này lớn lên, chúng có xu hướng sử dụng cùng một chiến lược đối phó này để đối phó với các mối quan hệ, thể hiện nhu cầu mãnh liệt về tình yêu và sự chấp nhận (Burger, 2008). Phong cách đối phó thứ hai, di chuyển chống lại mọi người, dựa vào sự hiếu chiến và quyết đoán. Những đứa trẻ có phong cách đối phó này nhận thấy rằng đánh nhau là cách tốt nhất để đối phó với hoàn cảnh gia đình không hạnh phúc, và chúng đối phó với cảm giác bất an bằng cách bắt nạt những đứa trẻ khác (Burger, 2008). Khi trưởng thành, những người có phong cách đối phó này có xu hướng đả kích bằng những bình luận gây tổn thương và xâm phạm người khác (Burger, 2008). Phong cách đối phó thứ ba, tránh xa mọi người, tập trung vào sự tách biệt và cô lập. Những đứa trẻ này xử lý sự lo âu của mình bằng cách rút lui khỏi thế giới. Họ cần sự riêng tư và có xu hướng tự cung tự cấp. Khi những đứa trẻ này trưởng thành, chúng tiếp tục né tránh những thứ như tình yêu và tình bạn, và chúng cũng có xu hướng hướng đến những nghề nghiệp đòi hỏi ít tương tác với người khác (Burger, 2008).

Bảng 4. Horney’s Coping Styles
Coping Style Description Example
Moving toward people Affiliation and dependence Child seeking positive attention and affection from parent; adult needing love
Moving against people Aggression and manipulation Child fighting or bullying other children; adult who is abrasive and verbally hurtful, or who exploits others
Moving away from people Detachment and isolation Child withdrawn from the world and isolated; adult loner

Horney tin rằng ba phong cách này là những cách mà mọi người thường đối phó với các vấn đề hàng ngày; tuy nhiên, ba phong cách đối phó có thể trở gây nên các chứng nhiễu tâm [neurotic] nếu chúng được sử dụng một cách cứng nhắc và cưỡng chế, khiến một người trở nên xa lánh những người khác.